Salgs- og leveringsbetingelser for Lan-Com A/S

1. Anvendelse

Lan-Com A/S´ standard salgs- og leveringsbetingelser anvendes ved alt salg fra Lan-Com A/S, såfremt andet ikke er aftalt skriftligt parterne i mellem. Ved bestilling anses køberen at have accepteret disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

2. Pris

Priserne er ekskl. moms og fragt. Lan-Com A/S kan ændre priserne som følge af ændringer i leverandørpris, toldsats, afgifter og valutakurser m.v. i forhold til det som var gældende ved fremsendelse af tilbud. Sådanne ændringer kan dog ikke foretages efter bestilling er bekræftet af Lan-Com A/S, enten skriftlig eller pr. telefon.

Der tages forbehold for trykfejl i prislisten.

 

3. Gebyrer

Ordrer under kr. 1.000,- faktureres til bruttopris og er ikke rabatgivende.. Dette gælder dog ikke bestillinger over Lan-Com A/S ON-LINE.

Ordrer på afkappede kabler  tillægges et afkapningsgebyr på kr. 100,- Samt tromlepant.

 

4. Betaling

Betalingsbetingelser er netto kontant. Efter ansøgning kan der bevilges kredit. Ved forsinket betaling svares morarente med 2% procent pr. påbegyndt måned, samt rykkergebyr på kr. 100,- pr. gang.

 

5. Levering

Varen leveres AB Lan-Com A/S lager i Smørum, når andet ikke er skriftligt aftalt. Risikoen på varen overgår til køber ved levering. Hvis fragtfører benyttes, overgår  risikoen til køber når varen overgives til den fragtfører som skal forestå forsendelsen.

Fragt- og ekspeditionsgebyr er min. kr. 70,-

Efterkravspakker tillægges efterkravsgebyr.

 

6. Leveringstid

Leveringstiden er normalt 1-2 dage fra bestilling. Leveringstiden er baseret på oplysninger fra Lan-Com leverandører. Lan-Com A/S fraskriver sig ethvert ansvar for følgerne af forsinkelse. Forsinket levering giver alene ikke ret til at annullere ordre.

 

7. Garanti/service

Lan-Com A/S garanterer varerne mod fabrikationsfejl i lige så lang tid, som Lan-Com A/S får garanti af sine leverandører. Denne garanti periode er for de fleste varer 1 år, regnet fra leveringstidspunktet.

Der forudsættes fremsendelse af faktura ved krav om garantireparation m.v.. Sælger forbeholder sig retten til at udbedre fejl/mangler på eget værksted, benyttes anden service leverandør eller sende erstatningsvare efter nærmere aftale. Fragtudlæg, spedition og andre omkostninger i forbindelse med garanti, reparation og normal service dækkes af kunden. Ønskes garantiservice m.v. udført hos kunden, faktureres rejse, diæt og eventuelt ophold efter regning.

 

Alt garantiansvar bortfalder såfremt:

A: Der er foretaget indgreb i varen uden sælgers samtykke.

B: Betalingsbetingelserne ikke er overholdt.

C: Varen er skadet som følge af ukyndig behandling såsom

       manglende overholdelse af elektrostatisk beskyttelse.

D: Andre eksterne forhold som f.eks. brand, indbrud/tyveri,

       vandskade, transport m.v.

E: Garantien omfatter ikke normal slidtage som følge

       af  normalt brug.

 

8. Reklamation

Ved modtagelse af varen skal køber inspicere denne og straks, senest 8 dage fra varen er modtaget, reklamere skriftligt over eventuelle fejl og mangler. Hvis fejl/mangel ikke kan tilbageføres til kunden, har sælger ret til, for egen regning, at eftersende det manglende, eller foretage en omlevering. Reklamation over fejl og mangler som først opdages efter montering og prøvekørsel af varen, skal ske straks fejlen/manglen er konstateret.

Dersom køber ikke har reklameret inden 3 måneder efter varens modtagelse, kan køber ikke senere påberåbe sig fejl eller mangler overfor Lan-Com A/S.

 

9. Ansvar

Lan-Com A/S fraskriver sig ethvert ansvar af nogen art for eventuelle tab, som direkte eller indirekte måtte blive forvoldt på grund af fejl eller mangler ved varen, med mindre det kan påvises a t  Lan-Com A/S har udvist uagtsomhed. Et evt. erstatningsansvar for Lan-Com A/S  er dog i alle tilfælde maksimeret til varens fakturapris ekskl. moms. Lan-Com A/S er ej eller ansvarlig for følgeskader opstået ved brug af varen.

 

10. Ejendomsret

Ejendomsretten til solgte varer forbliver hos Lan-Com A/S indtil disse er betalt af køber.

 

11. Tvister

Enhver  tvist som måtte opstå i forbindelse med salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk lov ved Sø og Handels- retten i København.

 

  

Returbestemmelser for Lan-Com A/S

 

1. Returaftale

Der er generelt ingen returret. Al returnering skal være aftalt på forhånd. Forespørgslen skal foregå via Returskema, påført oplysninger om kunde, varenummer, fakturanummer, fejlbeskrivelse og serienummer. Skema sendes via Email eller udfyldes pr. telefon af Lan-Com A/S.

Aftalen er gyldig i 14 dage.

Udfyldt returskema med returnummer vedlægges varen.

Varen skal pakkes forsvarligt ind. Varer der er pakket uforsvarligt mister returretten.

Fragt betales af afsender, hvis intet andet er aftalt. Pakker der ankommer på efterkrav eller modtager betaler – afvises.

Manualer, disketter etc. der ikke følger med varen retur vil ikke blive krediteret. Software i brudt emballage/forsegling accepteres ikke retur.

 

2. Fejlbestilte varer

Bindende købsaftale er indgået når Lan-Com A/S har bekræftet køberes ordre. Aftalen kan kun ændres med samtykke fra sælger, og kun indtil 30 dage fra leveringsdato. Ved returnering som ikke skyldes fejl/mangler ved varerne eller fejl fra Lan-Com A/S´ side, vil Lan-Com A/S debitere køber et returgebyr på 10 % - 20 % af varens fakturapris ekskl. moms. Kun komplette og fejlfrie varer i ubeskadiget original emballage accepteres retur. Åbnet software accepteres ikke.

 

3. Defekte varer

Sælger forbeholder sig ret til at teste returnerede varer, der påstås at være defekte. Hvis varen ikke er defekt, vil denne blive returneret til kunden, med fakturering af tidsforbrug og fragt.


Stort udvalg af produkter

Lan-Com A/S ligger til enhver tid inde med mere end 1000 forskellige produkter til netværks kabling. Alle produkter er nøje udvalgte, højeste kvalitet og tilpasset det danske installationsmarked

Projektgennemgang

Lan-Com A/S tilbyder projektgennemgang med udbud og specifikationer fra de rådgivende ingeniører. Vi finder produkter og tilbyder det så alt overholder det som den rådgivende ingeniør har foreskrevet. Ingen dårlige overraskelser når ordren er i hus og skal leveres.

Viden og service

Lan-Com A/S har beskæftiget sig med netværkskabling i mere end 32 år. Det har givet os en kæmpe viden inden for dette felt. Vi har selv designet de fleste af vores produkter, som vi sælger – derfor kender vi vores produkter ned til mindste detalje. Du kan altid ringe til os og få svar på dine spørgsmål

Stabilitet

Lan-Com A/S har eksisteret i mere end 32 år. Vi har aldrig haft røde tal på bundlinjen. Vi er rated i bedste betalingsklasse AAA af Bisnode. Det er din sikkerhed for at du også kan få Lan-Com`s produkter i morgen.

Seneste artikler

Lan-Com A/S indgår aftale med Græsk producent af LSZH rør

Lan-Com A/S i Sørum har indgået en distributions aftale med Kouvidis i Grækenland. Aftalen indeholder, at Lan-Com...

Læs mere

LAN-COM A/S introducer verdens mindste nyhed

Medie konvertering fra kobber til fiber har været kendt lige siden fiberkablernes begyndelse midt i 80´erne. Men...

Læs mere

Eksklusiv kampagne

Fluke Networks og Lan-Com A/S gentager den succesfulde kampagne fra efteråret

Læs mere

Hvad kendetegner et godt kabelsystem?

Efter at have solgt Kabelsystemer i mere end 33 år og sit eget Giga-Lan brand i 10 år, har Lan-Com A/S samlet en...

Læs mere